Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPU)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Co-İnvestment Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun İçtüzüğünde ve İhraç Belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35346 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.

İhraç Belgesi Tadil Metni