Neo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun İçtüzüğünde ve ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-34741 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.

Duyuru Metni |  İhraç Belgesi Değişikliği