Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yaşam Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPF)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yaşam Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.02.2023 tarih ve E-12233903-315.04-33015 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

İzahname Tadil Metni