Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu (NG4)

"Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun içtüzük ve ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31723 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Duyuru Metni Tadil Metni