Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (VVF)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2023 tarih ve E-12233903-315.04-31723 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Duyuru Metni Tadil Metni