Neo Portföy Yasemin Serbest Fon (NP1)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Yasemin  Serbest Fon’un  katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30716 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Neo Portföy Yasemin Serbest Fon İzahnamesi