Neo Portföy Vento Serbest Fon (NVC), Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fonu (NVZ)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Vento Serbest Fon ve Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz)Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24999 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

- Neo Portföy Vento Serbest Fon İzahnamesi

- Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fonu İzahnamesi