Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NHY)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24394 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi