Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (NVB)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilecek Neo Portföy İkinci Para Piyasası(TL)Fonu katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesinin onaylanması talebiyle Kurul’a yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 21.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23120 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

2. Para Piyasası (TL) Fonu İzahnamesi