Neo Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilen “Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun ) Fon’un” “Neo Portföy İkinci Serbest Fonu”na dönüşümüne izin verilmesi ve izahname tadil metninin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş 27.01.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-16571 sayılı yazısı ile tarafımıza Kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.

İzahname Tadil Metni