Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-40126 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy PY Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.

Tadil Metni