Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon (NVZ)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.09.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41759 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon’unun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.

Tadil Metni