Neo Portföy İkinci Serbest Fon (NBH)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43072 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy İkinci Serbest Fon’unun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni ekte bulunmaktadır.

Tadil Metni