Neo Portföy İkinci Değişken Fon (NZH)

Kurucusu ve  yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş, fonun yeni unvanı "Neo Portföy İkinci Değişken Fon" olmuştur. Tadil metni ekte yer almaktadır.

Tadil Metni