Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (NHP)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-49767 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nun izahname değişikliğine ilişkin tadil metni, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ekte bulunmaktadır.

Tadil Metni Fon İzahnamesi Yatırımcı Bilgi Formu