Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32113 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Duyuru Metni Tadil Metni İhraç Belgesi