Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Film Endüstrisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Film Endüstrisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesi ve içtüzüğünde yapılan değişikliklere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve E-12233903-320.04-42358 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Değişiklikler 03.10.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Duyuru Metni İçtüzük Tadil Metni İhraç Belgesi Tadil Metni