Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Yatırım Fonu (NYD)

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Sermayesi Yatırım Fonu’nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34689 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.

Duyuru Metni İçtüzük Tadil Metni İhraç Belgesi Tadil Metni